Välkommen till Smidesbolaget AB

Vi har egen tillverkning av Fönstergaller, Gallergrindar och Stålpartier. Stålpartier tillverkas material från Stålprofil Ab, marknadens ledande leverantör avstålsystem.Aluminiumpartier, ej egen tillverkning men mycket bra priser vi avtal. Avtal finns med Statens Provningsanstaltvar gäller brandklassade priser.Vi har fullt utrustade servicebilar och personal med hög komptens när det gäller montage, låsarbeten samt dörreparationer.Smidesbolaget har som målsättning att alltid levereraett kvalitetsarbete som gör att ni som kund blir nöjd och återkommer.Vi försöker att i möjligaste mån utföra alla arbeten i Egen regi,detta ser vi som ett måste för att kunna säkra en hög kvalitet.

Kvalitet:
Funktionalitet, lösning och utförande baserat på 20 års erfarehet och kunskap
Service: Hela kedjan där andra normalt klarar av en del.
Pris: Färdiga produkter till låg totalkostnad Smidesbolaget i Stockholm AB

Albyvägen 40 , 145 04 Norsborg
Tel. 08-721 93 50 , Fax. 08-721 92 52
E-post: info@smidesbolaget.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fasadpartier
Butiks inredning


Gallergrindar
Fönstergaller


Rulljalusier


Staket och
Trädgårdsgrindar


Offertförfrågan


Stålprofil